Pose Variations

Sirsasana II

Eka Pada Sirsasana 

Padmasana in Sirsasana

Niralamba in Sirsasana I

Eka Pada Sarvangasana

Eka Pada Sarvangasana 

Supta Konasana

Salamba Sarvangasana II

Niralamba Sarvangasana I

Niralamba Sarvangasana II

Urdhva Padmasana 

Padmasana Setu Bandha Sarvangasana

Parsva Pindasana

Pindasana in Sarvangasana

Halasana

Urdhva Paschimottanasana II 

Bharadvajasana I

Bharadvajasana I